Automatizované dopravní systémy AGVSys:

Ušetřete práci svým zaměstnancům. Zautomatizujte přepravu materiálu při výrobě a skladování pomocí našich autonomních robotických vozidel.

Vyrábíme automaticky řízené vozíky (AGV – Automated Guided Vehicles) pro transport výrobků, materiálu, či zboží. Využitím AGV lze procesy manipulace s materiálem udělat efektivní, levné a spolehlivé. S jejich pomocí lze materiál nejen přepravovat, ale také jej třeba třídit. Vozíky jsou řízeny optickým systémem, který je při používání srozumitelný a snadno udržovatelný. Všechny vozíky jsou vybaveny bezdrátovým komunikačním rozhraním, které umožňuje monitorovat jejich provoz, hromadně měnit konfiguraci i řídit provoz. Lze využít cloudové služby, nebo řídící komunikační systém provozovat na vlastních serverech přímo v místě provozu.

Oblasti využití AGVSys

 

Automatizace v oblasti intralogistiky

Manipulace s materiálem ve výrobě

Naskladňování a vyskladňovaní dílů

Nejrůznější dopravní aplikace, třídění materiálu, buffery

Komplexní automatizace skladů

E-shopy, zásilkové služby

Potravinářský průmysl

Zdravotnictví, farmaceutický průmysl

Přínosy AGVSys

Automatizace interních logistických procesů

Úspora nákladů, zvýšení produktivity

Bezpečnost a ochrana zdraví

Nepřetržitý provoz, bez časového omezení

Zajištění kontinuity toku materiálu

Trvalý dohled nad provozem systému vozíků

Definice pravidel pro manipulaci s materiálem

Přínosy AGVSys

Automatizace interních logistických procesů

Úspora nákladů, zvýšení produktivity

Bezpečnost a ochrana zdraví

Nepřetržitý provoz, bez časového omezení

Zajištění kontinuity toku materiálu

Trvalý dohled nad provozem systému vozíků

Definice pravidel pro manipulaci s materiálem

Parametry AGVSys

Autonomní i kolaborativní režim provozu

Nepřetržitý 24/7h automatický provoz

Optické, bezdrátové a senzorové řízení

Bezdrátová MESH komunikace

Řídící a monitorovací software – cloudový i lokální režim

Bezpečný provoz

Flexibilní systém výměnných nástaveb

Lithiové akumulátory s vysokou životností, automatické nabíjení

VLASTNOSTI

Vozíky AGVSys jsou konstruovány tak, aby pokryly co nejšiří škálu úkolů, které jsou od produktů tohoto typu vyžadovány, a to při zachování jednoduchosti a srozumitelnosti jejich řízení.

 

Režimy provozu:

Vozíky AGVSys jsou konstruovány jako plně autonomní. Mohou však být provozovány i v kolaborativním režimu. Mohou reagovat na povely obsluhy či přímo spolupracovat s ostatními technologiemi. Dopravní systém pak může automaticky reagovat na aktuální situaci, měnit tempo dodávky materiálu, vytvářet
zásobníky, či dopravu dle aktuální situace přesměrovávat.

 

Navigační systém:

Zařízení AGVSys používají pro navigaci optický systém, kombinovaný s RFID značkami. Vozíky jsou vedeny pomocí barevných čar a povely na trase jsou vytvořeny pomocí optických, nebo RFID značek. Povely pro ovládání vozíků jsou snadno pochopitelné a implementace i značně komplexních systémů je lehce zvládnutelná. Díky tomu je jednoduché mít chování celého systému vozíků zcela pod kontrolou.

Bezdrátová komunikace:

Všechny vozíky jsou vybaveny bezdrátovým MESH komunikačním rozhraním, pomocí kterého komunikují s nadřazenou softwarovou aplikací. Umožňuje real-time monitorovat provoz, vozíkům hromadně měnit konfiguraci, měnit pravidla průjezdu trasou či přenášet povely mezi vozíky i mezi vozíky a technologickým okolím.

 

Bezpečnostní prvky:

Bezpečnost provozu zajíšťuje kombinace lidar-u, ultrazvukových a infračervených čidel. Vozidla se mohou pohybovat v běžném provozu výrobní haly, či skladu. Čidla na vozíku během jízdy sledují své okolí a brání kolizím, jak s ostatními vozíky, vybavením haly, tak i s pracovníky. Moderní bezpečnostní a snímací systémy jsou zárukou, že nedojde k poškození výrobků, budov ani strojních zařízení.

Download

Kontakt

AGVSys s.r.o.


Dukelská 92, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČ: 141 05 420


Číslo účtu: 2202096943 / 2010
IBAN: CZ57 2010 0000 0022 0209 6943