Automatizované dopravní systémy AGVSys:

Ušetřete práci svým zaměstnancům. Zautomatizujte přepravu materiálu při výrobě a skladování pomocí našich autonomních robotických vozidel.

Vyrábíme automaticky řízené vozíky (AGV – Automated Guided Vehicles) pro transport výrobků, materiálu, či zboží. Využitím AGV lze procesy manipulace s materiálem udělat efektivní, levné a spolehlivé. S jejich pomocí lze materiál nejen přepravovat, ale také jej třeba třídit. Vozíky jsou řízeny optickým systémem, který je při používání srozumitelný a snadno udržovatelný. Všechny vozíky jsou vybaveny bezdrátovým komunikačním rozhraním, které umožňuje monitorovat jejich provoz, hromadně měnit konfiguraci i řídit provoz. Lze využít cloudové služby, nebo řídící komunikační systém provozovat na vlastních serverech přímo v místě provozu.

Oblasti využití AGVSys

 

Automatizace v oblasti intralogistiky

Manipulace s materiálem ve výrobě

Naskladňování a vyskladňovaní dílů

Nejrůznější dopravní aplikace, třídění materiálu, buffery

Komplexní automatizace skladů

E-shopy, zásilkové služby

Potravinářský průmysl

Zdravotnictví, farmaceutický průmysl

Přínosy AGVSys

Automatizace interních logistických procesů

Úspora nákladů, zvýšení produktivity

Bezpečnost a ochrana zdraví

Nepřetržitý provoz, bez časového omezení

Zajištění kontinuity toku materiálu

Trvalý dohled nad provozem systému vozíků

Definice pravidel pro manipulaci s materiálem

Přínosy AGVSys

Automatizace interních logistických procesů

Úspora nákladů, zvýšení produktivity

Bezpečnost a ochrana zdraví

Nepřetržitý provoz, bez časového omezení

Zajištění kontinuity toku materiálu

Trvalý dohled nad provozem systému vozíků

Definice pravidel pro manipulaci s materiálem

Parametry AGVSys

Autonomní i kolaborativní režim provozu

Nepřetržitý 24/7h automatický provoz

Optické, bezdrátové a senzorové řízení

Bezdrátová MESH komunikace

Řídící a monitorovací software – cloudový i lokální režim

Bezpečný provoz

Flexibilní systém výměnných nástaveb

Lithiové akumulátory s vysokou životností, automatické nabíjení

VLASTNOSTI

Vozíky AGVSys jsou konstruovány tak, aby pokryly co nejšiří škálu úkolů, které jsou od produktů tohoto typu vyžadovány, a to při zachování jednoduchosti a srozumitelnosti jejich řízení.

 

Režimy provozu:

Vozíky AGVSys jsou konstruovány jako plně autonomní. Mohou však být provozovány i v kolaborativním režimu. Mohou reagovat na povely obsluhy či přímo spolupracovat s ostatními technologiemi. Dopravní systém pak může automaticky reagovat na aktuální situaci, měnit tempo dodávky materiálu, vytvářet
zásobníky, či dopravu dle aktuální situace přesměrovávat.

 

Navigační systém:

Zařízení AGVSys používají pro navigaci optický systém, kombinovaný s RFID značkami. Vozíky jsou vedeny pomocí barevných čar a povely na trase jsou vytvořeny pomocí optických, nebo RFID značek. Povely pro ovládání vozíků jsou snadno pochopitelné a implementace i značně komplexních systémů je lehce zvládnutelná. Díky tomu je jednoduché mít chování celého systému vozíků zcela pod kontrolou.

Bezdrátová komunikace:

Všechny vozíky jsou vybaveny bezdrátovým MESH komunikačním rozhraním, pomocí kterého komunikují s nadřazenou softwarovou aplikací. Umožňuje real-time monitorovat provoz, vozíkům hromadně měnit konfiguraci, měnit pravidla průjezdu trasou či přenášet povely mezi vozíky i mezi vozíky a technologickým okolím.

 

Bezpečnostní prvky:

Bezpečnost provozu zajíšťuje kombinace lidar-u, ultrazvukových a infračervených čidel. Vozidla se mohou pohybovat v běžném provozu výrobní haly, či skladu. Čidla na vozíku během jízdy sledují své okolí a brání kolizím, jak s ostatními vozíky, vybavením haly, tak i s pracovníky. Moderní bezpečnostní a snímací systémy jsou zárukou, že nedojde k poškození výrobků, budov ani strojních zařízení.

AGVSys CoronaBot

Nabízený produkt je spojením AGV dopravníku s germicidní lampou. Je to automatický dopravník – AGV – určený pro úlohy v intralogistice (automatizovaná doprava materiálu, zboží a pod), na kterém je umístěna nástavba s výkonnou germicidní lampou.

Germicidní zářič – nástavba AGV dopravníku:

 • Sterilizace je prováděna UV-C zářením (254nm)
 • Provádí se v místech se zvýšenými nároky na čistotu z důvodu minimalizace nebo zamezení výskytu infekcí
 • Jsou sterilizovány předměty, na které přímo dopadá záření ze zdroje:
  – sterilizace ozářených ploch a povrchů
  – díky pohyblivému zdroji, je metoda částečně účinná i u členitých povrchů
  – sterilizace vzduchu
  – vertikálně umístěné zářiče umožňují záření směrovat například do regálů se zbožím a podobně

 • Nejsou sterilizovány předměty, na které záření nedopadá:
  – plochy za/pod zbožím
  – předměty za sklem
  – pórovité předměty (nejsou dezinfikovány do hloubky)
  – záření neproniká do potravin či jiných materiálů
 • Záření je škodlivé pro lidi, zvířata i rostliny:
  – při probíhajícím procesu sterilizace se v čištěných prostorech nemohou pohybovat lidé
  – nelze použít v prostorech se zvířaty či s rostlinami
 • Během procesu sterilizace nevzniká ozón, ani jiné zplodiny

Je potvrzena účinnost metody pro SARS-CoV2 a je známa potřebná dávka záření. Díky tomu, že je pohyb svítidla definován dráhou a rychlostí dopravníku, je možno dobře definovat potřebnou expozici UV zářením, která je (oproti statickým zářičům) rovnoměrná. Při použití této metody jsou lépe dezinfikovány i členité povrchy. Systém dezinfekce pomocí UV záření nenahrazuje běžný úklid v prostorech. Výkon sterilizace uvedený v DS je stanoven pro účinnost metody na největší z rodiny RNA virů (Coxackie). Při použití pro dezinfekci viru SARS-CoV-2 je výkon zařízení ještě vyšší (pro likvidaci Covid stačí menší dávka záření). Dopravník AGV je vybaven mimo jiné bezpečnostními čidly, která brání kolizi s okolním prostředím. Nástavba s germicidním zářičem je navíc doplněna o čidla, která detekují přítomnost osob v čištěném prostoru a pokud je to potřeba, vozík zastaví a zářič je vypnut. Během aktivní doby čištění také vysílá zvukový signál a varovné hlášení o probíhající dezinfekci prostor. Jde o bezpečnostní prvek. Přítomnosti osob v prostoru během procesu dezinfekce však musí být zabráněno pomocí vhodných organizačních opatření.

 • Potvrzená účinnost použitého typu záření na virus SARS-CoV-2
 • Prohlášení o shodě (CE) pro AGV vozík
 • CE pro germicidní nástavbu
 • Návod k použití, provozní předpis

Kontaktujte nás!

info@agvsys.cz